بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در87صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. ===========================================بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات|32011639|xln|بازاریابی درونی, رفتارهای فرانقشی, کیفیت خدمات, رفتارهای فرانقشی بین فردی, رفتارهای فرانقشی سازمانی,پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات,پروژه بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات,تح
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدماتتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در87صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن
چکیده
امروزه بازاریابی درونی به مسأله مهمی برای موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات در سازمانها تبدیل شده است. سازمان ها سعی می کنند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند.
یکی از ویژگیهای مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کنندۀ رفتارهای مشتری مدارانه آن ها در برخورد با مشتریان است. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات در اداره کل امور مالیاتی اردبیل انجام شده است. که از جنبه نظری منجر به غنی شدن چارچوب نظری و همچنین از جنبه عملی نیز از آن جایی که مالیات نقش محوری در توسعه کشورها ایفا می کند و وصول مالیات توسط کارکنان انجام می شود لذا بازاریابی درونی در این سازمان کمک بسیار مؤثری به وصول هر چه بیشتر مالیات و عمران و آبادانی کشور می گردد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی و استنباطی است. در این تحقیق از بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی اردبیل با روش نمونه گیری تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی در اداره کل امور مالیاتی اردبیل می تواند به افزایش رفتارهای فرانقشی کارکنان و کیفیت خدمات آنان منجر شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی درونی، رفتارهای فرانقشی، کیفیت خدمات، رفتارهای فرانقشی بین فردی، رفتارهای فرانقشی سازمانی.
مقدمه
تحقیق حاضر شناخت رابطه و تاثیر بازاریابی درونی بر رفتار فرانقشی و کیفیت خدمات در اداره کل امور مالیاتی اردبیل می باشد. متغیرهای این تحقیق بازاریابی درونی به عنوان متغیر مستقل و رفتارهای فرا نقشی و کیفیت خدمات به عنوان متغیرهای وابسته می باشند. ضعف بازاریابی درونی سازمان ها را که در محیطی پویا، پر ابهام و متغیر فعالیت می کنند در عرضه رقابت دچار مشکل خواهد کرد. لذا سازمان ها برای رسیدن به اهداف سازمانی باید توجه ویژه ای به بازاریابی درونی داشته باشند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی و استنباطی است. شاخص های بازاریابی درونی در قالب ابعاد فورمن و مونی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این فصل در مورد بیان مساله اساسی تحقیق و اهمیت بازاریابی درونی بر رفتارهای فرا نقشی و کیفیت خدمات مورد بررسی قرار خواهند گرفت و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق توضیح داده خواهد شد. و با بررسی پیشینه تحقیق جنبه جدید و نوآوری آن مطرح خواهد شد و اهداف تحقیق بصورت آرمانی، کلی و ویژه و کاربردی مطرح خواهد شد. و سوالات تحقیق و فرضیه های به کار گرفته شده بیان خواهد گردید. و در آخر تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و مدل مفهومی تحقیق بیان خواهد شد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله 2
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
1-4- جنبه جدید و نوآوری تحقیق 4
1-5- اهداف تحقیق 4
1-6- سوالات تحقیق 5
1-7- فرضیه های تحقیق 5
1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 6
1-8-2- تعریف عملیاتی 7
1-9- مدل مفهومی تحقیق 10

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 11
2-2- بخش اول ادبیات نظری تحقیق 12
2-2-1- بازاریابی دورنی 12
2-2-2- آمیخته بازاریابی درونی 16
2-2-3- رفتار شهروندی سازمانی 19
2-2-4- کیفیت خدمات 29
2-5- تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور 30
2-5-1- تکالیف سازمان در راستای اسناد بالادستی نظام مالیاتی کشور 31
2-5-2- مهم ترین اجزای سیاست های کلی نظام اداری 32
2-5-2-1- اهم سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیات 32
2-5-2-2- اهم برنامه ها و اولویت های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 33
2-5-3- تشکیلات سازمان امور مالیاتی 34
2-6- بخش دوم ادبیات تجربی تحقیق 34
2-6-1- تحقیقات داخل کشور 34
2-6-2- تحقیقات خارج از کشور 35
2-6-2-1- تحقیقات انجام شده در حوزه بازاریابی درونی 35

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 37
3-2- روش تحقیق 38
3-3- جامعه و نمونه آماری 39
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه 40


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 43
4-2- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی 44
4-4- آزمون فرضیه ها 49
4-5- تحلیل رگرسیون تاثیر همزمان مولفه های بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی 58
4-6- تاثیر همزمان مؤلفه های بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- خلاصه تحقیق 61
5-2- بحث و تفسیر 62
5-3- پیشنهادات بر اساس آزمون فرضیه ها 63
5-4- محدودیتهای تحقیق 64
5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 65
منابع 66
پیوست ها 68